Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

I vilken utsträckning har din användning av kommuners och landstings/regioners digitala service förenklat ditt liv?

Tre av tio (31 procent) svarar att kommuners och landstings/regioners digitala service har förenklat deras liv i stor utsträckning. En något lägre andel (27 procent) uppger i sin tur att den förenklat deras liv i liten utsträckning. Flest (35 procent) menar att kommuners och landstings/regioners digitala service har förenklat deras liv i varken stor eller liten utsträckning.

Jämfört med 2016 (23 procent) uppger fler i år att den digitala servicen som erbjuds har förenklat deras liv i stor utsträckning. Färre svarar i sin tur att servicen förenklat deras liv i liten utsträckning i år, jämfört med 2016 (33 procent).

Yngre, 18-34 åringar (39 procent), uppger att deras liv har förenklats i stor utsträckning i högre grad än äldre. Personer som är 65+ år (40 procent) svarar att deras liv i liten utsträckning har förenklas i högst grad. Bosatta i Stockholmsområdet (39 procent) uppger att deras liv har förenklats i stor utsträckning i högre grad än övriga.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot