Publicerad: 24 oktober 2019

Automation och AI i välfärden

Automation och artificiell intelligens (AI) skapar möjligheter för en smartare välfärd. SKL vill bidra till att dessa möjligheter gör nytta och skapar värde i välfärden.

Majoriteten av den automation som skett fram till idag bygger på teknik eller program som utformas för att utföra en uppgift på ett förbestämt sätt. Med AI öppnas möjligheter att också automatisera icke förutsägbara uppgifter. Det skapar nya möjligheter för kommuner och regioner samtidigt som det förändrar arbetssätt och kompetenskrav och ställer nya krav på allt från hantering av data till organisation och ledarskap.

SKL arbetar med att skapa grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner att nyttja de möjligheter som automatisering och artificiell intelligens ger.

Det här gör SKL inom automation och AI

Påverkansarbete för att göra automatiserat beslutfattande lagligt i kommuner och regioner

I juni 2019 lämnade SKL över en hemställan till regeringen med förslag till ändring i kommunallagen.

SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande

Rapport om automatiserad ärendehantering

Många kommuner har börjat automatisera sina ärendeprocesser. Rapporten har tagits fram tillsammans med personer som arbetar med automatisering i kommuner och regioner. Rapporten ger en översiktlig bild av vad automatiserad ärendehantering är, vilka nyttor och effekter som kan uppnås och vad som är viktigt att tänka på för att dess nyttor ska realiseras.

Automatiserad ärendehantering

Stöd till kommuner vid automatsering av processen för ekonomiskt bistånd

I flera kommuner pågår utvecklingsarbete för att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd. SKL koordinerar utvecklingsprojekt där kommuner som automatiserar processen för ekonomiskt bistånd utbyter erfarenheter och lärdomar.

Utvecklingsprojekt, ekonomiskt bistånd

Stödmaterial för automatisering av processen ekonomiskt bistånd

SKL är partner i AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är ett nationell center för tillämpad AI forskning och innovation. Inom ramen för AI innovation of Sweden bidrar SKL bland annat med att göra välfärdens utmaningar kända och föremål för tillämpad forskning och innovation.

AI Innovation of Sweden

SKL är projektpartner i svenskt språkdatalabb

I projektet Svenskt språkdatalabb tillgängliggör SKL offentliga data från kommuner och regioner. Detta bidrar till att modeller för analys av ostrukturerad data anpassade för offentlig sektor kan tas fram. Det kommer att underlätta för fler datadrivna innovationer med samhälleliga och ekonomiska värden i Sverige. Projektet pågår 2019-2021 och är Vinnovafinansierat.

Swedish Language Data Lab

SKL stödjer och sprider webbutbildningen Elements of AI

Utbildningen riktar sig till alla som vill veta mer om vad AI är, hur AI kommer att utvecklas och hur det kan påverka vårt arbete och våra liv.

Elements of AI

Fördjupning

En fördjupad beskrivning av automatisering, centrala begrepp inom ämnet och belysande exempel finns samlat i rapporten Automatisering i välfärden - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner.

Rapport:  Automatisering i välfärden - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot