Publicerad: 10 september 2019

Automation, robotar och AI i välfärden

Automation, robotar och artificiell intelligens (AI) skapar möjligheter för en smartare välfärd. SKL vill vägleda och inspirera till att dessa möjligheter nyttjas.

Det är inte alltid självklart vad de olika begreppen står för och hur de hänger ihop. Vad är egentligen skillnaden mellan automation, artificiell intelligens (AI) och robotar? Och hur kan de användas i välfärden?

Automation

Automation är när man överlåter till en maskin eller ett program att utföra ett arbete. Majoriteten av den automation som skett fram till idag bygger på teknik eller program som utformas för att utföra en uppgift på ett förbestämt sätt. Robotar och AI är exempel på verktyg för automation.

Vad är automation?

Malin Annergård, SKL förklarar kort vad vi menar med automatisering.

Robotar

Robotar är verktyg för automation som konstrueras för att utföra manuellt arbete. En del robotar har ett människoliknande utseende, men långt ifrån alla.

AI

På ett enkelt sätt kan artificiell intelligens (AI) beskrivas som intelligens som uppvisas av maskiner. Den kan också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande. Med utvecklingen av AI, börjar vi även kunna automatisera kognitiva uppgifter och problemlösning som inte är förutsägbar. AI kan inte på egen hand utföra något manuellt arbete, men AI kan vara en del i ett program som används för att styra en robot.

Lärande exempel om automation

Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång vilket motsvarar 20 heltidstjänsters årsarbete. Fram till 2021 kommer fler automatiserade processer startas vilket kommer frigöra dubbelt så många heltidstjänster.

Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång

Skellefteå kommun har fyra automatiserade processer som tillsammans frigör tid motsvarande minst 3,5 heltidsarbetande årstjänster.

Skellefteå kommun automatiserar med hjälp av RPA

Fördjupning

En fördjupad beskrivning av SKL:s syn på automatisering, centrala begrepp inom ämnet och belysande exempel finns samlat i rapporten Automatisering i välfärden - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner.

Rapport:  Automatisering i välfärden - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot