Publicerad: 4 oktober 2018

Nätverka om automatisering

Vill du ställa frågor, diskutera eller dela med dig av erfarenheter kring automatisering? Välkommen till SKL:s digitala samarbetsrum och samverkansportalen Dela Digitalt!

Fråga och dela med dig i SKL:s digitala samarbetsrum om automatisering

Runt om i landet bygger kommuner, landsting och regioner upp kompetens och erfarenhet om automatisering av processer. I SKL:s sammarbetsrum kan du ställa frågor, resonera med andra och dela med dig av erfarenheter och dokument som kopplar till automatisering. Det kan till exempel handla om

  • förändringsledning
  • nyttorealisering / effekthemtagning
  • nyttokalkylering och business case
  • juridiska frågor
  • teknik (till exempel RPA och BPA)
  • mötet med leverantörer, kravställning, upphandling
  • förvaltning.

Sidan är öppen för medarbetare i SKL:s medlemsorganisationer och administreras av SKL. Om du vill gå med i Samarbetsrummet skickar du ett mejl till malin.annergard@skl.se eller annika.londono@skl.se

Logga in på Samarbetsrummet för automatisering 

Använd samverkansportalen Dela Digitalt för dela med dig om automatisering

Dela Digitalt är en samverkansportal för kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Vi vill därför uppmuntra dig att dela med dig av arbete du gör kring automatisering också på denna sajt.

Genom att "tagga" material och frågor med sökordet "automatisering", kan andra hitta det genom att söka på just automatisering. Du kan givetvis också lägga till andra sökord också.

Dela Digitalt                   

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot