Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur ställer du dig till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt?

Något färre än åtta av tio (77 procent) upplever det som positivt att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Det ligger i stort sett i linje med hur det var 2016.

Yngre, 18-34 år (85 procent), svarar i högre grad än äldre att de ställer sig positivt till detta. Äldre, 50-64 år och 65+ åringar (9 procent), uppger i högre grad än yngre att de ställer sig negativa till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Boende i Stockholmsområdet (86 procent) svarar i högre grad än boende på andra orter att de ställer sig positiva till detta.

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot