Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur ställer du dig till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen?

Likt 2016 års mätning uppger sju av tio att de ställer sig positiva till att skolan använder sig av digitala pedagogiska verktyg i undervisningen, en av tio (10 procent) är negativt inställda.

Personer i åldern 18-34 år (75 procent) utmärker sig genom att en högre andel uppger att de är positiva till detta. Kvinnor är något mer positivt inställda än män.

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot