Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

I vilken utsträckning håller du med om påståendet om att det är hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättra den digitala servicen?

Två tredjedelar (66 procent) svarar att de håller med om påståendet om att det är i hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättrar den digitala servicen.

En av tio (9 procent) tar avstånd från det. Detta är i likhet med 2016 års undersökning. Personer boende i Småland och på öarna (79 procent) uppger i högre grad än övriga att de håller med om påståendet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot