Publicerad: 7 februari 2019

Gemensamt ramavtal för boknings- och bidragslösningar

Det finns ett stort behov av nya boknings och bidragslösningar. Därför gör SKL Kommentus Inköpscentral och SKL tillsammans med 200 av landets kommuner en gemensam upphandling.

Projektet Bokning och Bidrag har justerats om och en ny upphandling har påbörjats. Detta efter att den tidigare upphandlingen avbröts i brist på giltiga anbud. Men då det fortfarande finns ett stort behov av nya boknings- och bidragslösningar har det påbörjats en ny upphandling med målet att attrahera fler leverantörer utan att tappa fokus på verksamheternas behov.

När kan vi göra avrop?

Om allt går enligt plan, det vill säga inget oförutsett händer eller att det blir överklaganden, ska ramavtalet vara klart juni 2019. Den nya upphandlingen kommer att ske genom ett öppet förfarande.

Det ursprungliga förfrågningsunderlag kommer att återanvändas men revideras efter de analyser som gjorts och samtal med leverantörer. Detta för att det ska bli mer attraktivt att lämna anbud.

Nyttan med med Bokning och Bidrag

Det gemensamma ramavtelt för boknings- och bidragslösningar för kultur och fritid syftar till att göra det enklare för alla som vill använda sig av kommunens lokaler och anläggningar. Genom tjänsten ska föreningar och privatpersoner kunna hitta lediga lokaler och boka, betala och söka bidrag.

Samtidigt kommer administratörer inom kommunens kultur- och fritidssektor att få tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag.

Läs vidare

Kontakt

Klara Diskay
08-709 59 84
klara.diskay@affarsconcept.se

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot