Publicerad: 5 oktober 2018

Digitalisering av skola, kultur och fritid

Digitalisering och it-stöd är en viktig del i utvecklingen av den svenska skolan, samt kultur- och fritidsverksamheterna.

Kultur och fritid

Det finns flera områden inom kultur och fritid som har behov av att digitaliseras.  SKL prioriterar just nu ett boknings- och bidragssystem för att effektivisera kultur- och fritidsverksamheten och digitala biblitotek för att göra tidskrifter tillgängliga på distans.

Boknings- och bidragssystem

Digitala bibliotek

Skola och lärande i en digital värld

Med utgångspunkt i vision 2020: ”Den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I skolan nyttjas den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande” arbetar SKL på flera sätt för att underlätta skolans digitalisering. Det vi gör knyter på olika sätt an till fyra områden vi ser som huvudområden inom digitaliseringen: Ledning, Infrastruktur, Användning och Kompetens.

Skola och lärande i en digital värld

Informationsansvarig

  • Johanna Karlén
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot