Publicerad: 14 november 2018

Bokning- och bidragslösning utvecklas tillsammans

Behovet av en smart bokning- och bidragslösning inom kultur och fritid är stort. Därför vill SKL Kommentus Inköpscentral och SKL tillsammans med 200 av landets kommuner upphandla en gemensam tjänst.

Karta över kommuner som deltar i boknings- och bidragslösning

Nu är det beslutat att avbryta upphandlingen i brist på giltiga anbud. Detta då ingen leverantör klarade kraven och det finns därför ingen leverantör att skriva avtal med.

Under 2017-2018 har 14 pilotkommuner tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral och SKL arbetat med att upphandla en ny bokning- och bidragslösning med avropsstart kvartal 2, 2019.

Vad blir nästa steg?

Projektets styrgrupp kommer nu att se över hur man ska justera projektet för att möta behovet hos kommunerna. Exakt hur det kommer att gå till eller hur projektet kommer att drivas framåt är inget som är beslutat. Så fort det finns mer information kommer denna sida att uppdateras.  

Nyttan med bokning- och bidragslösningen

Bokning- och bidragslösningen syftar till att göra det enklare för alla som vill använda sig av kommunens lokaler och anläggningar. Genom tjänsten ska föreningar och privatpersoner kunna hitta lediga lokaler och boka, betala och söka bidrag.

Samtidigt kommer administratörer inom kommunens kultur- och fritidssektor att få tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag.

Läs vidare

Kontakt

Klara Diskay
08-709 59 84
klara.diskay@affarsconcept.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot