Publicerad: 25 september 2018

Bokning- och bidragslösning utvecklas tillsammans

Behovet av en smart bokning- och bidragslösning inom kultur och fritid är stort. Tillsammans med 200 av landets kommuner och SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar SKL därför en gemensam tjänst.

Karta över kommuner som deltar i boknings- och bidragslösning

Bokning- och bidragslösningen syftar till att göra det enkelt för alla som vill använda sig av kommuners lokaler och anläggningar. Genom tjänsten ska föreningar eller privatpersoner kunna hitta lediga lokaler och boka, betala och söka bidrag. Samtidigt kommer administratörer inom kommunens kultur- och fritidssektor få tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag.

Vi utvecklar smart – tillsammans

För att spara resurser har 200 av landets kommuner gått ihop och upphandlar tillsammans en ny bokning- och bidragslösning. Under åren 2017-2019 kommer framför allt 14 pilotkommuner tillsammans med SKL, SKL Kommentus och deltagande leverantörer att arbeta med upphandling, utformning och testning av tjänsten. Avropsstart beräknas bli kvartal 2, 2019.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot