Publicerad: 28 april 2017

Fråga och svar

Är leverantörerna intresserade av att delta?

Den leverantörsdialog vi haft under 2016-2017 visar att det finns ett stort intresse från leverantörernas sida. Ett 20-tal leverantörer har deltagit i den inledande dialogen med marknaden. Ingen av leverantörerna har idag en färdig lösning som uppfyller kommunernas alla behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot