Publicerad: 11 oktober 2017

Fråga och svar

Hur ser tidplanen för projektet ut?

Upphandlingen och utformningen av boknings- och bidragslösningen beräknas pågå till och med andra kvartalet 2019. När ramavtalen är slutna är det fritt för kommuner att avropa lösningen från leverantörerna.

Därför är tidsplanen förskjuten till 2019 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot