Publicerad: 14 november 2018

Fråga och svar

Hur ser tidplanen för projektet ut?

Projektets styrgrupp kommer att se över hur projektet måste justeras för att möta behovet hos kommunerna med tanke på att den ursprunliga upphandlingen har avsbrutits. Vi måste därför återkomma med ny tidplan.

Tanken var att boknings- och bidragslösningen skulle kunna avropas kvartal 2, 2019 och när ramavtal var slutet kan alla kommuner att avropa.

Därför är tidplanen förskjuten till 2019 (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot