Publicerad: 14 november 2018

Fråga och svar

Kan alla kommuner avropa från avtalet?

Alla kommuner som anmäler sig till SKL Kommentus Inköpscentral som avropsberättigade skulle kunna avropa från det färdiga ramavtalet. Observera att alla kommuner behöver anmäla detta till SKL Kommentus Inköpscentral på samma sätt som vid sina övriga upphandlingar.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot