Publicerad: 28 april 2017

Fråga och svar

Kan kommuner som inte anmält sitt intresse till SKL och deltagit i finansiering kunna avropa från avtalet?

Alla kommuner som anmäler sig till SKL Kommentus Inköpscentral som avropsberättigade kommer kunna avropa från det färdiga ramavtalet. Observera att alla kommuner behöver anmäla detta till SKL Kommentus Inköpscentral på samma sätt som vid deras övriga upphandlingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot