Publicerad: 25 september 2018

Fråga och svar

Kontaktar leverantörer dig?

Oavsett leverantör eller oavsett fråga, hänvisa alltid till SKL Kommentus.

Kontaktuppgifter

Ida Engberg
08-709 59 94
Ida.Engberg@sklkommentus.se

Klara Diskay
08-709 59 84
Klara.Diskay@affarsconcept.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot