Publicerad: 28 april 2017

Fråga och svar

Vad görs inom projektet?

Just nu pågår upphandlingsprocessen, som sker genom konkurrenspräglad dialog. Det betyder att både kravställandet och framtagandet av bokning- och bidragslösningen görs under upphandlingens gång och i dialog med leverantörerna. När upphandlingen är klar och ramavtalet är slutet är således stora delar av de tekniska lösningarna hos leverantörerna färdigutvecklade. I dialog med Upphandlingsmyndigheten, kommuner och leverantörer har programmet gjort bedömningen att detta är den bäst lämpade metoden, även om upphandlingsformen är resurskrävande.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot