Publicerad: 10 oktober 2017

Fråga och svar

Vad har jag crowd foundat?

Genom att vara en del av Bokning och bidrag har du medfinansierat ett upphandlingsprojekt och har möjlighet att avropa lösningen och ta del av det stöd som projektet skapar för införandet. Du har inte köpt en lösning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot