Publicerad: 25 september 2018

Fråga och svar

Varför har vi valt konkurrenspräglad dialog som upphandlingsform?

För att öka konkurrensen på marknaden och engagera leverantörerna till innovation för en på sikt hållbar och kvalitetssäkrad bokning- och bidragslösning genomförs upphandlingen genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot