Publicerad: 11 oktober 2017

Fråga och svar

Varför tar det så lång tid?

Idag finns det ingen färdig lösning som kan leverera den tjänst som vi vill skapa. Därför var vi tvungna att göra en ny typ av upphandlingsprocess som kallas “konkurrenspräglad dialog”. Detta för att få en så bra kravbild som möjligt och för att förstå vad som leverantörerna hade möjlighet att skapa.

Därför är tidsplanen förskjuten (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot