Publicerad: 11 oktober 2017

Fråga och svar

Var hittar jag information om projektet?

På SKL:s webbplats finns övergripande information om arbetet med boknings- och bidragslösningen. De kommuner som deltar i arbetet som pilot- eller referenskommun har tillgång till ett samarbetsrum där arbetsdokument och konversationer lagras.

Boknings- och bidragslösning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot