Publicerad: 4 september 2018

Fråga och svar

Vem ska jag kontakta?

Allmänna frågor

Klara Diskay
08 709 59 84
Klara.diskay@affarsconcept.se

Upphandlingsfrågor

Ida Engberg
08-709 59 94
Ida.Engberg@sklkommentus.se

Komma med i Samarbetsrummet eller kommunikationsfrågor

Emma Patel
072-254 59 55
emma.patel@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot