Publicerad: 5 oktober 2018

Fråga och svar

Vilken nytta ger boknings- och bidragslösningen?

Det blir enklare för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala anläggningar och lokaler och söka bidrag. För kommunerna blir handläggningen effektivare.

Öppnare tillgång till information kommer att skapa större transparens och ge ett effektivare utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler. Det innebär också en ökad möjlighet att få insyn i beslutsprocessen kring bokning och bidrag.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot