Publicerad: 23 augusti 2019

Strategi för digital utveckling

Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. SKL har tagit fram en strategi för arbetet som krävs för att nå dit.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar både om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar fungerar som bas för kommuners och regioners utvecklingsarbete och gör det enklare och mer kostnadseffektivt.

Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKL- koncernen om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid.

SKL:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid (PDF, nytt fönster)

Strategins har tagits fram tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus AB.

Fyra målområden

I strategin presenteras fyra målområden.

Ledning, styrning och organisation

Arkitektur och säkerhet

Informationsförsörjning och digital infrastruktur

Sammanhållen digital service

Principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan

Strategin förhåller sig till de 13 grundläggande principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan som i sin tur utgår från principer i EU:s ramverk European Interoperability Framework (EIF).

Svenskt ramverk för digital samverkan

European Interoperability Framework (EIF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot