Publicerad: 7 november 2019

Arena för strategisk utveckling i en digital tid

SKL, Inera och SKL Kommentus har bjudit in samtliga kommuner att delta i en arena för strategisk utveckling i en digital tid.

Arenan är en mötesplats där ledare av förnyelse, utveckling och innovation i kommunal sektor får möjlighet att mötas kring riktning och vägval. Vi fokuserar på strategiska och verksamhetsövergripande frågor för välfärdens digitala utveckling. Vi utgår från kommunernas behov och utmaningar. Alla kommuner är inbjudna att delta.

Vi kommer i första hand samverka och föra dialog via digitala verktyg, men också under några fysiska sammankomster per år.

Det mesta av förnyelsearbetet sker lokalt, men vissa frågor måste lösas tillsammans på nationell nivå. Tillsammans skapar vi en stärkt förmåga till påverkan och intressebevakning för de frågor vi måste lösa gemensamt.

Kommunerna har sedan tidigare 24 utsedda representanter i Ineras kommunala programråd. SKL, Inera och SKL Kommentus kommer verka för att använda det kommunala programrådet som en gruppering som vi kan ta stöd av för att bereda frågor för arenan.

Workshops runt om i landet

För att klargöra mer i detalj hur arenan ska utformas och vilka frågor som ska diskuteras bjuder SKL, Inera och SKL Kommentus under slutet av 2019 och början av 2020 in till samtal och workshops på ett antal geografiskt spridda platser.

Inbjudan till att delta i samtalen har gått ut till alla kommunchefer som utser sig själv eller personer på högsta ledningsnivå att delta.

Informationsansvarig

  • Kristina Fenger-Krog
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot