Publicerad: 5 oktober 2018

Vård och omsorg, digitalisering

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, tryggheten och jämlikheten inom vård, omsorg och socialtjänst samt använda resurserna mer effektivt. SKL har en ledande och samordnande roll i arbetet med e-hälsa.

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot