Publicerad: 11 juli 2016

Vård och omsorg

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. SKL har en ledande och samordnande roll i arbetet med e-hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot