Publicerad: 5 maj 2019

Forskning och innovation

SKL arbetar för att stimulera forskning och innovation samt för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter.

Innovationsexempel

Vad har SMSlivräddare, larmställ för brandmän och nattkamera gemensamt? Alla är exempel på livsavgörande innovationer i offentlig sektor.

Puffbild högskolesamordnare

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation.

Innovationsexempel

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Puffbild högskolesamordnare

Nätverket riktar sig till kommunala tjänstemän som arbetar för att stärka samverkan mellan kommun, universitet och högskola.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot