Publicerad: 15 november 2018

Forskning och innovation

SKL arbetar för att stimulera forskning och innovation samt för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter.

Innovationsexempel

Vad har SMSlivräddare, larmställ för brandmän och nattkamera gemensamt? Alla är exempel på livsavgörande innovationer i offentlig sektor.

SKL erbjuder ett utvecklingsprogram för chefer på alla nivåer, där de kan lära sig tillräckligt om innovationsledarskap för att få igång konkret nyskapande i sina egna verksamheter.

Porträttbilder på tre politiker som arbetar med innovation

Möt politiker som valt att sätta innovation på kommunens, landstingets eller regionens politiska karta. Vad har varit deras drivkrafter och vad händer när brukaren involveras?

Puffbild högskolesamordnare

Nätverket riktar sig till kommunala tjänstemän som arbetar för att stärka samverkan mellan kommun, universitet och högskola.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot