Publicerad: 2 december 2016

Forskning och innovation

SKL arbetar för att stimulera forskning och innovation samt tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter.

Innovationsexempel

Vad har SMSlivräddare, larmställ för brandmän och nattkamera gemensamt? Alla är de exempel på livsavgörande innovationer i offentlig sektor.

molekyler

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.

prisbild Innovationspriset

På Innovationsdagen den 21 september utsågs vinnaren av SKL:s och Vinnovas innovationspris. Här presenteras de tre finalisterna.

Puffbild högskolesamordnare

Nätverket riktar sig till kommunala tjänstemän som arbetar för att stärka samverkan mellan kommun, universitet och högskola.

Aktuellt

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot