Publicerad: 29 april 2019

Dokumentation från remisskonferens om Strut-utredningen

Den 23 april arrangerade SKL en webbsänd remisskonferens för dem som bjudits in av Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på betänkande av Styr- och resursutredningen (Strut).

Styr- och resursutredningens uppdrag har varit att se över hur staten styr och fördelar resurser till högre utbildning och forskning. Bland annat tar den upp hur samhällsviktiga yrkesutbildningar på högskolenivå ska dimensioneras och hur arbetslivets behov ska kunna påverka innehållet i utbildningarna.

SKL:s medlemmar är arbetsgivare för majoriteten av högskoleutbildade, och förslagen har därför stor betydelse för kommuner och regioner. Den innehåller också förslag som berör det regionala utvecklingsansvaret, och samverkan mellan universitet och högskolor och det omgivande samhället.

Webbsänd remisskonferens

Vid den webbsända remisskonferensen den 23 april redovisades utredningens innehåll och förslag. Medverkande handläggare från SKL diskuterade också inriktningen på det remissvar SKL:s styrelse ska ta beslut om den 14 juni 2019.

Här finns möjlighet att i efterhand se remisskonferensen och ta del av den presentation som visades.

STRUT - SOU 2019:6 En långsiktig, sammanhållen och dialogbaserad styrning (PDF, nytt fönster)

Medverkande

Kalle Berg, Bodil Båvner, Anna-Clara Olsson, Gustaf Rehnström och Eva Marie Rigné, SKL.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot