Publicerad: 5 oktober 2018

EU-programmet Horisont Europa

Arbetet med att utforma EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2020-2027 pågår. SKL har av regeringskansliet bjudits in att lämna synpunkter vid ett samrådsmöte i juni. Här finns det yttrande som SKL föredrog.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot