Publicerad: 16 februari 2017

Sök medel för att testa innovationer i verklig miljö

Vinnova inbjuder offentligt finansierade aktörer att skicka in ansökan inom utlysningen Verklighetslabb inom offentlig verksamhet. Sista ansökningsdag är 28 mars 2017.

Utlysningen riktar sig till offentligt finansierade verksamheter som är villiga att öppna upp sin verksamhet för att testa lösningar och idéer i verkligheten. Verklighetslabben förutsätts verka i den miljö där utförare och slutanvändare möts i som exempelvis klassrum, stadsmiljöer, bibliotek, idrottsanläggningar, kliniker, äldreboenden eller genom digitalt utbyte. 

Utlysningen, som omfattar 60 miljoner kronor, är öppen för alla typer av verksamhetsområden inom offentlig verksamhet. Sista ansökningsdag är kl 14.00 den 28 mars 2017. Läs mer om utlysningen hos Vinnova.

Verklighetslabb i offentlig verksamhet, Vinnova

SKL samarbetar med Vinnova för att stärka innovationsförmågan i offentligt finansierad verksamhet. Utlysningen utgör ett led i denna ambition. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot