Publicerad: 17 mars 2016

Sörmländskt initiativ för innovationsledning

Vid Mälardalens högskola (Mdh) finns nu ett program för innovationsledning. Utbildningen har formats i ett samarbete mellan FoU i Sörmland och Mdh och stöds av Regionförbundet i Sörmland, Vinnova och SKL.

Under mars månad påbörjar ett 40-tal medarbetare, chefer och politiker från kommuner och landsting ett program för innovationsledning vid Mälardalens högskola (Mdh). Utbildningen som pågår under 12 månader ska öka innovationskompetensen och stärka offentliga organisationers innovationsförmåga. Utbildningens innehåll bygger på forskning och teoribildning inom InnovationsGym® och utgår från aktionslärande. Bland annat kommer idéutveckling, förändringsledning och idécoachning ingå.

Utbildningen har formats i ett samarbete mellan FoU i Sörmland och Mdh och stöds av Regionförbundet i Sörmland, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting. Vill du veta mer eller är intresserad av liknande initiativ i din kommun eller region? Kontakta Klas Danerlöv, SKL.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot