Publicerad: 20 december 2016

Spridning av innovativ modell

Trelleborgs kommun har beviljats medel av Vinnova för att i samarbete med SKL och inbjudna kommuner sprida och införa Trelleborgs modell för arbete med arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och etablering av ensamkommande barn och unga.

Trelleborgs kommun har ett arbets- och förhållningssätt som väcker stort intresse bland andra kommuner runt om i Sverige. Kommunen belönades nyligen med Vinnovas och SKL:s innovationspris för offentlig sektor för sitt arbete med förändrat synsätt och digitalisering och handläggning av försörjningsstödet. Det nya programmet startas upp under våren 2017.

Spridning av Trelleborgsmodell

Trelleborg medverkar på SKL-konferens

Den 30 januari 2017 medverkar Cecilia Lejon, förvaltningschef och Ola Johnsson, arbetsmarknadsche,f Arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun på konferensen Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende.

Program och anmälan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot