Publicerad: 5 oktober 2018

Testbäddar för samhällets utmaningar

Var med och utveckla och testa lösningar på olika samhällsutmaningar.

Testbädd för samhällets utmaningar, Vinnova

Nu finns det möjlighet att söka pengar i Vinnovas nya testbäddsutlysning. Den riktar sig till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av nya lösningar. Med testbädd menas en fysisk eller virtuell miljö hos offentliga aktörer. Miljön ska vara inriktad mot en verksamhet eller ett sammanhang där samhällstjänster utgör ett betydande inslag.

Utlysningen, som är på 60 miljoner kronor, är uppdelad i förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

SKL samarbetar med Vinnova för att stärka innovationsförmågan i offentligt finansierad verksamhet. Utlysningen utgör ett led i denna ambition.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot