Publicerad: 11 april 2017

Tjänstedesign för politiker

Är du som förtroendevald intresserad av hur tjänstedesign kan bidra till utveckling och innovation av den verksamhet du ansvarar för? Då är du välkommen att delta i SKL:s nybörjarsteg - Tjänstedesign för politiker. Inspirationsdagen äger rum den 23 maj i Stockholm.

Inbjudan och program Tjänstedesign för politiker (PDF, nytt fönster)

Behovet av att förstå våra invånare är stort, inte minst ur ett politiskt perspektiv. I bästa fall har man genom enkäter och statistik en uppfattning om vad invånare gör i olika processer som kommuner och landsting ansvarar för.

Men kunskapen om varför man gör som man gör kräver ofta ett fylligare underlag. Designmetodik innehåller flera metoder för att på djupet förstå varför-frågan. Ökad förståelse om invånarnas behov innebär möjligheter att utveckla och förbättra de offentliga tjänsterna.

I nybörjarsteget får du

  • grundläggande kunskap om hur tjänstedesign kan bidra till utveckling av
    verksamheten utifrån användarens perspektiv,
  • tips om hur du kan efterfråga användarperspektivet i olika sakfrågor och ärenden,
  • möjlighet att bidra i dialogen om hur SKL kan stödja politiken att driva eller
    efterfråga processer med utgångspunkt hos dem vi är till för. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot