Publicerad: 15 januari 2019

Utlysning för att utveckla och testa en social innovation

Kommuner, regioner, företag, eller idéburna organisationer kan nu söka finansiering hos Vinnova för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. De projekt som finansieras kan efter projektets genomförande söka vidare bidrag för att omsätta, sprida och nyttiggöra sin lösning.

Sociala innovationer kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som bidrar till ett inkluderande samhälle. De som berörs av ett problem ska kunna delta både i hur problemet formuleras, och i hur lösningen av det ska se ut. Huvudsyftet är att uppnå samhällsnytta.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Aktiviteter för utveckling och test av den tänkta varan, tjänsten, metoden, affärsmodellen eller arbetssättet i användarrelevant miljö för att stärka lösningens möjlighet att lösa sociala behov.

Aktiviteter för utveckling och test av samarbetsmodeller, finansieringsmodeller och affärsmodeller för att skapa en ekonomiskt hållbar och skalbar lösning.

Ansök senast 6 mars 2019

Vinnova avser att finansiera cirka 20 projekt i denna utlysning. Varje projekt kommer att beviljas max 300 000 kronor och maximalt 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Senaste dag för ansökan är den 6 mars 2019.

Till ansökan (Vinnova)

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot