Publicerad: 9 november 2016

Vinnova-stöd till kommunala idéslussar

12 projekt där totalt 57 kommuner ingår har beviljats stöd från Vinnova för att utveckla idéslussar i sina respektive organisationer.

Under 2017-2019 ska kommunerna utveckla strukturer och processer för att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar samt nyttiggöra dessa i olika delar av kommunal verksamhet.

På Vinnovas hemsida kan du läsa om vilka projekt som får finansiering med mellan en till fyra miljoner vardera under treårsperioden.

Medarbetarnas idéer ska göra kommuner mer innovativa (Vinnova)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot