Publicerad: 19 oktober 2018

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) och innovation är bärande delar av tillväxt- och utvecklingsstrategier såväl i Europa 2020-strategin som i Sverige.

pojkar som håller varandra om axlarna

FoU förekommer i SKL:s samtliga verksamhetsområden, och SKL:s medlemmar satsar avsevärda resurser på FoU.

SKL:s arbete med FoU

SKL arbetar med att synliggöra medlemmarnas FoU och bevakar forskningspolitiken, både nationellt och på EU-nivå.  Vi arbetar också för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter. Samverkan mellan våra medlemmar, akademien och näringslivet är en annan prioriterad fråga.

SKL:s forskningspolitiska ståndpunkter

SKL:s styrelse har lämnat synpunkter på vilken forsknings- och innovationspolitik förbundet vill se, inför 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. Förbundet efterlyser bland annat förändringar av forskningsfinansieringen och ger också förslag på forskningsområden som bör prioriteras.

SKL:s yttrande 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition (PDF, nytt fönster) 

SKL:s rapport Underlag till 2016 års forskningspolitiska proposition

SKL har i samband med arbetet med underlaget till 2016 års proposition också tagit fram en rapport om den forskning, utveckling och innovation som görs hos medlemmarna.

Rapporten ”FUI-miljöer i offentlig verksamhet”

Nätverk för kommunala högskolesamordnare

SKL:s nätverk för kommunala högskolesamordnare arbetar med samverkan mellan universitet/högskola och medlemmarna. Vill du veta mer om nätverket, kontakta Eva-Marie Rigné.

Fou Välfärd

Föreningen FoU Välfärd samlar landets samtliga FoU-miljöer med kommunal anknytning.

FoU Välfärd

FoU i Sverige

Forskningsportal för forskningsprojekt i Sverige.

FoU i Sverige

Positionspapper om klinisk forskning

Positionspapperet visar på vilken roll den kliniska forskningen kan ha för kunskapsutvecklingen inom kommuner, landsting och regioner och hur forskningen som bedrivs där på ett tydligare sätt kan utgå från hälso- och sjukvårdens behov. Det belyser också vilka förutsättningar som behövs för att möjliggöra en patientnära klinisk forskning av hög kvalitet.

Positionspapper klinisk forskning (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot