Publicerad: 5 oktober 2018

Nätverk, kommunala högskolesamordnare

SKL:s nätverk för kommunala högskolesamordnare riktar sig till tjänstemän i kommuner med universitet, högskolor eller campus, som arbetar för att stärka samverkan mellan kommunen och akademin.

Ungdomar som letar efter vägen

Nätverket är också öppet för tjänstemän som arbetar med kommunala lärcentra. Grundtanken och syftet med nätverket är att samla personer (tjänstemän) från berörda kommuner för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. En annat viktig uppgift för nätverket är att bidra till SKL:s intressebevakning kring akademins samverkansuppgift, den högre utbildningens roll i samhället samt behov av kompetensförsörjning. Nätverket växer gradvis och de flesta av landets ”högskolekommuner” är representerade på vår sändlista även om inte alla deltar när vi ses.

Nätverkets upplägg

Nätverket träffas två gånger per år under två dagar (lunch till lunch). SKL står som värd för höstmötet, som brukar hållas någonstans i storstockholm. Vårmötet arrangeras av en kommun i nätverket som då även fungerar som värd. Alla deltagare betalar sina resor och hotellkostnader. SKL står för mat, fika och dryck och eventuella kringaktiviteter, liksom engagemang av externa medverkande. Vill du veta mer om nätverket, kontakta Eva Marie Rigné.

Nästa nätverksträff

Nästa möte i nätverket är den 19–20 oktober i Stockholm. Temat för träffen är kommuner och FoU-verksamhet. Du hittar program och anmälan på vår sida för kurser och konferenser.

Nätverksträff för kommunala högskolesamordnare 19–20 oktober 2017

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    ExpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot