Publicerad: 5 oktober 2018

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

En stor del av programmet inriktas mot arbete med stora samhälleliga utmaningar, exempelvis hälsa och välfärd, samhällsbyggande och miljöfrågor. Kommuner, landsting och regioner har möjlighet att få finansiering från programmet. SKL arbetar för att stödja och stimulera medlemmarna att bli aktiva deltagare i Horisont 2020 tillsammans med de nationellt ansvariga statliga myndigheterna, främst VINNOVA.

Ansvarsfull forskning och innovation – en verktygslåda

Forskning, utveckling och innovation (FUI) ska göras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Inom ramen för Horisont 2020-programmet ”Science with and for society” har ett konkret verktyg tagits fram för att tillgodose detta behov av ”Responsible research and innovation” – Ansvarsfull forskning och innovation. Det kan användas av alla aktörer i samverkansprocesser runt forskning och innovation, och tillhandahålls fritt tillgängligt för alla.

Det är också lika användbart för alla typer av FUI-arbete oavsett varifrån finansieringen av det kommer. I detta rundabordssamtal lett av SKL:s FoU-samordnare Eva Marie Rigné presenteras verktyget och dess användningsområde av Maria Lindholm och Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet.

Filmserie tillsammans med VINNOVA

SKL har tillsammans med VINNOVA genomfört en serie informationsmöten om möjligheterna för offentlig sektor att få finansiering av forskning, utveckling och innovation genom Horisont 2020.  Här presenteras ett flertal projekt, företrädare för VINNOVA ger information om hur man kan delta i programmet och svarar på frågor.

Möjligheter för offentlig sektor i Horisont 2020 

Eva Marie Rigné, SKL, och Jonny Ivarsson Paulsson, VINNOVA, samtalar om Horisont 2020 och vilka möjligheter programmet rymmer för offentlig sektor.

Hälsa, demografi och välfärd 

Medverkande: Anette Forsberg, Örebro Läns Landsting, Mariann Olsson, Stockholms Läns Landsting samt Kristina Larsson, Umeå Kommun.

Transport, miljö, energi och hållbara städer 

Medverkande: Roland Zinkernagel, Malmö Stad, Lotta Ek, Eskilstuna Kommun, Sarah Nilsson, Energikontor Sydöst AB Växjö och Jonas Ericson, Stockholms Stad.

Säkra samhällen 

Medverkande: Anita Galin, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Birgitta Rasmusson, Statens Kriminaltekniska Laboratorium samt Dan Sarenius, Transportstyrelsen.

Kopplingar mellan Horisont 2020 och EU:s strukturfonder

Medverkande: Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen, Lars Wikman, North Sweden och Anders Olsson, Region Värmland.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    ExpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot