Publicerad: 29 januari 2016

Innovation

Svenska kommuner, landsting och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. SKL arbetar därför med att stärka innovationsförmågan hos våra medlemmar.

Under samlingsnamnet Innovationsledning kan du som ledare hitta verktyg för ditt innovativa ledarskap. SKL:s innovationsmodell ger dig sedan konkret stöd i hur en process för nya och bättre tjänster kan genomföras!

Släpp taget - frigör kraften

Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga. Är du chef, politiker eller har du på annat sätt ett utvecklingsansvar i din kommun eller ditt landsting? Vill du hitta nya sätt att lösa vardagsproblem och utveckla smarta välfärdstjänster? I filmen visas vad som är viktigt att tänka på i arbetet med att stärka innovationsförmågan.

Varför är innovation viktigt för kommuner, regioner och landsting?

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika brukargrupper. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot