Publicerad: 5 oktober 2018

Innovation i offentlig verksamhet

Kommuner, landsting och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. SKL arbetar därför med att stärka innovationsförmågan hos våra medlemmar.

Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Vill du hitta nya sätt att lösa vardagsproblem och utveckla smarta välfärdstjänster? I filmen visas vad som är viktigt att tänka på i arbetet med att stärka innovationsförmågan.

Varför är innovation viktigt för kommuner, regioner och landsting?

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika brukargrupper. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare.

Dessa utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot