Publicerad: 22 maj 2018

Innovationsbarometern

För första gången ska en mätning av innovation i offentlig sektor genomföras i Sverige. Mätningen genomförs under 2018 av SKL i samarbete med Göteborgs stad, Mälardalsrådet och Vinnova som också är finansiär. 

Arbetet utgår från Innovationsbarometern som initierats av den danska organisationen Centrum för offentlig innovation, COI. Barometern har genomförts två gånger i Danmark, 2015 och 2017, och en gång i Norge, 2017, av kommunsektorns organisation, KS.

Undersökningen består av två enkäter. En går till ett urval av offentliga arbetsställen och ställer frågor kring förändringsarbete de senaste två åren. En annan enkät med frågor av mer strategisk karaktär går till ledningen i alla kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

Projektets syfte är att etablera en regelbunden undersökning om innovation i hela den offentliga sektorn och bidra till:

  • ökad kunskap om den offentliga sektorns innovationsförmåga i Sverige
  • en helhetsbild av innovationsutvecklingen i landet
  • inspirera till förbättrad kvalitét och effektivitet i offentlig sektorgenom innovation
  • ett bättre beslutsunderlag till politiker och andra beslutsfattare.

Vill du veta mer?

Kontakta Susanna Shaibu, projektledare för Innovationsbarometern

Innovationsbarometern i Danmark

Innovationsbarometern i Norge

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot