Publicerad: 5 oktober 2018

Innovationsbarometern

För första gången ska en mätning av innovation i offentlig sektor genomföras i Sverige. Mätningen genomförs under 2018 av SKL i samarbete med Göteborgs stad, Mälardalsrådet och Vinnova, som också är finansiär. 

Projektets syfte är att etablera en regelbunden undersökning om innovation i hela den offentliga sektorn och bidra till:

  • ökad kunskap om den offentliga sektorns innovationsförmåga i Sverige
  • en helhetsbild av innovationsutvecklingen i landet
  • inspirera till förbättrad kvalitét och effektivitet i offentlig sektor genom innovation
  • ett bättre beslutsunderlag till politiker och andra beslutsfattare.

Undersökningen består av två enkäter. En går till ett urval av offentliga arbetsställen och ställer frågor kring förändringsarbete de senaste två åren. En annan enkät med frågor av mer strategisk karaktär går till ledningen i alla kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

Arbetet utgår från Innovationsbarometern som initierats av den danska organisationen Centrum för offentlig innovation, COI. Barometern har genomförts två gånger i Danmark, 2015 och 2017, och en gång i Norge, 2017, av kommunsektorns organisation, KS.

Viktigt med hög svarsfrekvens

Enkäterna kommer att skickas ut i mitten på september och svarstiden sträcker sig ungefär en månad.

Se Susanna Shaibu, projektledare för Innovationsbarometern, berätta mer om undersökningen och varför det är så viktigt med en hög svarsfrekvens.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Susanna Shaibu
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot