Publicerad: 3 maj 2019

Brist på resurser hindrar arbetet med innovationer

Brist på tid och andra resurser lyfts fram som den största utmaningen i arbetet med innovationer på båda nivåerna.

Sista frågan i de båda undersökningarna handlar om vad som varit den största utmaningen i innovationsarbetet de senaste två åren. Frågan besvaras i fritext och vår analys bygger på en kodning av vanligt förekommande ord i svaren.

I totalundersökningen lyftes även struktur, strategi och samordning som utmaningar i arbetet.

worldcloud vanliga ord i totalundersökningen

Figur 1 Utmaningar i innovationsarbetet totalundersökningen. Klicka för en större version.

På arbetsställenivå ser vi att utmaningarna är mer kopplade till att praktiskt införa innovationer. Delaktighet från medarbetare och personal och genomförande och implementering. Förändring av tankesätt, tänka nytt är också mer förekommande på arbetsställe nivån.

worldcloud vanliga ord i arbetsställeundersökningen

Figur 2 Utmaningar i innovationsarbetet arbetsställeundersökningen. Klicka för en större version.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot