Publicerad: 3 maj 2019

Det satsas på innovation

79 procent av de organisationer som besvarat enkäten har antingen en innovationsstrategi på plats eller ett aktivt arbete med innovation på övergripande nivå. Fokus för arbetet är att utveckla mötesplatser och verktyg för innovation och ett innovationsfrämjande ledarskap och medarbetarskap.

Klicka på bilden för en större version.

Vi har frågat om organisationen har en strategi för innovationsarbetet eller ett annat aktiv arbetet med innovation på övergripande nivå:

  • 4 av 5 av de tillfrågade organisationerna har antingen en strategi eller ett annat aktivt arbete. Störst är delen som inte har en strategi men som ändå arbetar aktivt med innovation.

Nästan alla regioner arbetar med innovation

Kommunerna sticker ut i jämförelse med regioner och statliga myndigheter genom att andelen som har en strategi för innovationsarbetet är lägre. I regionerna har över 90 procent ett övergripande innovationsarbete. Andelen som har en strategi är också högre än i de andra sektorerna.

Klicka på bilden för en större version.

De som har en strategi eller ett annat aktivt arbete med innovation har också fått frågan om inriktningen på arbetet. Här är de fyra vanligaste:

  • Utveckla organisationens mötesplatser och samarbeten för innovation och samverkan med andra aktörer
  • Utveckla ett ledarskap som främjar innovation
  • Utveckla verktyg för innovation
  • Stärka medarbetarnas kunskaper om innovationer

Det finns inget samband mellan centrala innovationsinsatser och arbetsställenas innovation

När vi jämför andelen arbetsställen som infört minst en innovation de senaste två åren i de organisationer som har en innovationsstrategi, ett annat aktivt arbete eller inget centralt innovationsarbete går det inte att se några signifikanta skillnader i andelen innovativa arbetsställen.

I Göteborg står innovationsarbetet högt kurs

Innovation i Göteborg stad

Kommunfullmäktige antog nyligen Göteborgs Stads Innovationsprogram 2018–2023, som beskriver hur arbetet ska bedrivas för att stärka organisationens innovationsförmåga och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i stadens alla förvaltningar och bolag. Fem huvudstrategier pekar ut riktningen.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot