Publicerad: 3 maj 2019

Organisera för innovation

Hälften av dem som deltagit i enkäten har en central funktion som samordnar innovationsarbetet i organisationen.

Klicka på bilden för en större version.

Frågan om det finns en central funktion som samordnar innovationsarbetet i organisationen delar de tillfrågade i två grupper. Det är alltså lika många som har en central funktion som samordnar innovationsarbetet som inte har det.

I Stockholms stad samordnas och stöttas det strategiska innovationsarbetet på central nivå av innovationsdirektören utifrån kommunfullmäktiges innovationsstrategi. Men varje ledare ska själv ta initiativ till och främja innovativa miljöer där nya produkter, tjänster och arbetssätt kan utvecklas och kvaliteten förbättras. Stadens medarbetare ska ges utrymme, incitament och verktyg för att omsätta goda idéer i konkreta verksamhets¬förbättringar som kommer stockholmarna till del.  

Gunnar Björkman, innovationsdirektör I Stockholms stad

Innovation i Stockholms stad

Idéslussen fick Linköping att komma igång – nu är det dags för nästa steg

Linköping kommuns idésluss genererade såväl massor av idéer som kunskap och insikt. Men idéslussens fokus låg på att testa idéer, inte på hela processen – från utmaning till implementering. Nu har nästa fas i arbetet inletts.

Hur kommer det sig att Linköping valt att inte fortsätta med en idésluss?

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot