Publicerad: 3 maj 2019

Innovationsarbete i Linköpings kommun bortom idéslussen

Linköpings kommun har provat att arbeta med en idésluss men valt att inte fortsätta.

Hej Jessica Svärdell, verksamhetsutvecklare innovation i Linköpings kommun. Hur kommer det sig att ni inte arbetar med en idésluss längre?

– Idéslussen har varit ett väldigt spännande och lärorikt projekt som vi är väldigt stolta över. Förutom spännande idéer, har det genererat mycket kunskap och många insikter vilket vi förstås med oss framåt.

Jessica Svärdell, Linköpings kommun

Jessica Svärdell.

– I Idéslussen låg fokus främst på att testa idéer, alltså inte på hela innovationsprocessen från en utmaning eller ett behov till implementering. Utifrån det kan det bli svårt att först testa en idé i en avskild verksamhet för att sedan komma tillbaka till ordinarie verksamhet med förväntningar på att resurser finns avsatta för en fortsättning. Det är viktigt att arbetet med idéer, stora som små, sker kontinuerligt och nära medarbetarna och att det finns en förankring till verksamheten som gör hela innovationsprocessen möjlig. Vi har därför valt att ge varje förvaltning i ansvar att utveckla sitt innovationsarbete och integrera detta i befintlig kvalitet- och verksamhetsutveckling.

Hur tänker ni kring innovationsarbete i kommunen framöver?

– Vi vet att det är jätteviktigt och har nu innovation med som en del i vår kommungemensamma modell för mål- och verksamhetsstyrning. Även om vi säger att varje förvaltning ska ansvara för att utveckla sin innovationsförmåga, så måste vi också jobba med att hitta former för samverkan och samarbeten kring projekt mellan våra verksamheter och förvaltningar.

– Centralt samordnar vi utbildningar i innovationsledning och vi har ett idéinspiratörsnätverk vars främsta uppgift är att jobba med och bidra till en innovativ kultur.

– Vi lägger just nu mycket fokus på att hitta lösningar på de stora utmaningarna, till exempel kompetensförsörjning, digitalisering med mera, alltså de utmaningar som offentlig förvaltning står inför.

– Vi ser också kopplingen mellan HR och innovation, något som vi ska jobba vidare med. Målsättningen är att hitta nya innovativa vägar till kompetensförsörjning med hjälp av digitalisering, automatiserade arbetsflöden, professionsanalyser, att organisera arbetet annorlunda, få fler att jobba längre samt att öka till fler heltidstjänster. Det innebär även att stödfunktionerna måste ställa om för att kunna ge det stödet och vara en partner.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot