Publicerad: 3 maj 2019

Samarbete sker främst internt

Oftast sker samarbete när innovationer tas fram. Den vanligaste samarbetsformen är med andra arbetsplatser i den egna organisationen.

Klicka på bilden för en större version.

4 av 5 deltagare i Innovationsbarometern samarbetade i framtagandet av innovationen. Det vanligaste är att samarbeta med andra arbetsplatser inom den egna organisationen. Många samverkar också med kunder eller brukare i framtagandet av innovationer.

Drivhuset – en samverkansarena för ökad sysselsättning

Samverkan var viktig då Drivhuset i Oxelösund växte fram. Och den samverkan som sker på Drivhuset i dag föder nya innovationer. Drivhuset har bara funnits i drygt ett år men visar redan bra resultat vad gäller sänkt arbetslöshet och hög andel nyanlända med egen försörjning.

Drivhuset i Oxelösund

Jobbcoacherna Yvonne Johansson, Ibrahim Mohamud Haji och Helena Olsson har numera sin arbetsplats på Drivhuset i Campus lokaler.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot