Publicerad: 3 maj 2019

Drivhuset, en samverkansarena för ökad sysselsättning

Samverkan var viktig då Drivhuset i Oxelösund växte fram, och den samverkan som sker på Drivhuset i dag föder nya innovationer.

Det hela började när nämnden gav verksamhetsansvariga på utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en vision för hur verksamheten ska se ut om tre år.

Morgan Andersson, rektor på Campus i Oxelösund fantiserade då om en plats där nyanlända studenter kunde träffa både företag och arbetsförmedlingen. Utredningar tillsattes och nu finns Drivhuset, en samverkansarena där vuxenutbildning, arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst samverkar för kommunmedborgare på väg mot egen försörjning.

– Tidigare behövde arbetssökande besöka flera ställen. Några av dem fanns inte ens lokalt i Oxelösund. Med drivhuset får individen en handlingsplan i stället för flera, och som gäller både för studier, arbetssökande och försörjningsstöd berättar Thotte Fuchs, processledare på drivhuset.


Att träffas olika professioner från olika verksamheter skapar en kreativitet för dem som jobbar här och fler innovationer föds.

Morgan Andersson, rektor på Campus i Oxelösund

Redan goda resultat

Drivhuset har funnits i lite mer än ett år och visar redan resultat. Arbetslösheten i kommunen har minskat och andelen nyanlända med egen försörjning efter etableringsperioden har ökat.

Vi har spanat mycket på hur andra jobbar och kopierat delar från olika ställen. Vi har också haft flera studiebesök här från andra kommuner i Sörmland berättar Morgan Andersson. 

Jobbcoacherna Yvonne Johansson, Ibrahim Mohamud Haji och Helena Olsson har numera sin arbetsplats på Drivhuset i Campus lokaler.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot