Publicerad: 3 maj 2019

Vi inspireras av varandra

De allra flesta innovationer är inspirerade av en annan lösning, men anpassade till arbetsplatsen. Mer sällan uppfinner vi något helt nytt.

Klicka på bilden för en större version.

Få innovationer är helt nya

Endast 13 procent av de innovationer som införts är den första av sitt slag. De allra flesta innovationerna är inspirerade av en annan lösning men anpassade till arbetsplatsen. 13 procent är rena kopior av andras innovationer.

Diagram som visar att få arbetar med spridning av sina innovativa lösningar.

Klicka på bilden för en större version.

Ungefär hälften av deltagande arbetsplatser har spridit innovationen aktivt. Det kan till exempel vara att sprida informationen på egen hemsida eller sociala medier, delta på konferenser eller ordna ett möte.

Stort intresse för Trelleborgs modell – beslut inom 24 timmar

Trelleborgs kommun har digitaliserat ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Samtliga som söker får i normalfallet beslut följande arbetsdag. Beslutet föregås alltid av en träff med arbetsmarknadssekreterare för planering av kortaste vägen till självförsörjning. Det innebär att dessa besök alltid erbjuds inom 24 timmar.

Arbetet har uppmärksammats med både SKL:s och Vinnovas innovationspris och guldlänken. Intresset från kommunsverige har varit stort.

Uppmärksamheten ger alla i Trelleborg en stolthet. Nästan 100 studiebesök på ett år. Stolthet att vara med i framkant. Arbetssättet bör spridas och introduceras i alla kommuner. Cecilia Lejon, Trelleborgs kommun

Beslut inom 24 timmar (PDF, nytt fönster)

Öppen källkod för att förbättra tillgängligheten

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Genom ett nytt arbetssätt kan alla göteborgare på ett enkelt sätt rapportera in till staden var hinder finns. Med appen Anmäl hinder kan hindret anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret. Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

– Ett 40-tal kommuner har hört av sig, men mig veterligen är det endast Sjöbo som lanserat appen. Göteborg Stad vill bidra till att Sverige tar ett steg i en lite mer funktionsrätt riktning. Andreas Johansen, projektledare för appen Anmäl hinder.

En viktig aspekt av appen är dess öppna källkod. Det innebär att vem som helst i världen fritt kan kopiera den nya källkoden för att skapa en egen app med samma syfte och funktion. Rent praktiskt kan alltså andra kommuner ta källkoden, sätta dit sin kommunlogga och relansera appen för sina egna kommuninvånare. Boverkets uppföljning visar att endast 9 % av landets kommuner ar tillräckliga resurser för att arbeta med tillsyn enligt lagen för enkelt avhjälpta hinder. Genom att använda appen kan kommunerna som saknar resurser förbättra tillsynen men en liten insats.

"Hittade appen på Deladigitalt.se"

Vi hittade appen via dela digitalt och tyckte det var ett bra verktyg för att visa att det finns flera sätt och forum för tillgänglighetsfrågor. Det var lätt att implementera appen. Grundstommen finns och vi kunde själv bestämma hur den skulle se ut. Optimalt hade varit att appen skulle vara gemensam för flera kommuner och fungera över kommungränserna.

Lars Ek, tillgänglighetsrådgivare i Sjöbo kommun som använder appen anmäl hinder.

Dela digitalt

Dela Digitalt är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Alla som arbetar i kommuner, landsting, regioner och myndigheter har tillgång till sajten genom sin mejladress.

Dela digitalt

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot