Publicerad: 3 maj 2019

Vi tar inte gärna risker

Få av de arbetsställen som deltagit i enkäten har en kultur som främjar experimentering och risktagande. Kompetens och tillit är faktorer som oftare finns på plas i organisationerna.

Vi har frågat om ett antal faktorer som förknippas med innovationsförmåga finns på arbetsplatsen.

Klicka på bilden för en större version.

Vi ser att samverkan, kompetens och tillit är faktorer som finns på arbetsplatsen medan faktorer som tillgång till finansiering, tid och en kultur som främjar experimentering och risktagande oftare saknas.

I den organisationsövergripande enkäten har respondenterna fått värdera i vilken utsträckning faktorerna underlättat innovationsarbetet i organisationen.

Underlättande faktorer

Klicka på bilden för en större version.

Vi ser att bilden skiljer sig på de olika nivåerna. Kompetens och tillit lyfts även här fram som underlättade faktorer. Stöd från toppledning och politiker, samverkan med aktörer utanför arbetsplatsen och tid anser man även underlätta arbetet vilket skiljer sig från arbetsställenivån. Tillgång till finansiering och en kultur som främjar experimentering och risktagande har värderats lågt på båda nivåerna.

Innovationsguiden – ett metodstöd för att lösa framtidens samhällsutmaningar

Innovationsguiden.se

Innovationsguiden från SKL erbjuder metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign, en utvecklingsprocess där man utgår från användarens behov och medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. På Innovationsguiden.se finns material och vägledning för att gå igenom en sådan process och jobba med tjänstedesign på egen hand. Innovationsguiden håller även kortare kurser i tjänstedesign och verksamhetsutveckling samt längre utvecklingsprogram.

Hittills har över 130 team från nära 100 kommuner, landsting och regioner deltagit i ett utvecklingsprogram, och över 200 offentligt anställda har gått en grundkurs i tjänstedesign.

Sex steg mot innovation

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot