Publicerad: 11 januari 2019

Innovationsguiden

Utveckla er verksamhet med hjälp av tjänstedesign. Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

På Innovationsguidens hemsida finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand.

Innovationsguiden.se  

Kurser och utvecklingsprogram

Innovationsguiden håller kortare kurser i tjänstedesign och verksamhetsutveckling samt längre utvecklingsprogram. Från 2016 till 2018 har över 140 team från nära 100 kommuner, landsting och regioner deltagit i ett utvecklingsprogram, och över 250 offentligt anställda har gått en grundkurs i tjänstedesign.

Innovationsguidens utvecklingsprogram

Innovationsguidens utvecklingsprogram sträcker sig över en period på cirka 8-9 månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Ert utvecklingsteam väljer ut och arbetar med en egen identifierad utmaning. Teamet får – genom utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”. De öppna starterna är öppna för alla offentliga verksamheter, inom de tematiska starterna arbetar man med utmaningar inom ett bestämt tema.

Grundkurs i tjänstedesign, 2 dagar

Vår grundkurs vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign.

Utbilda i tjänstedesign, 2 dagar

I kursen Utbilda i tjänstedesign utbildas du i att hålla och leda kursen ”Grundkurs i tjänstedesign”. På så sätt kan du sprida arbetssättet i din egen organisation och ni kan själva bestämma när och hur ofta kursen ska hållas. För att gå kursen bör du ha gått SKL:s tvådagarskurs ”Grundkurs i tjänstedesign” och/eller ha erfarenhet av att själv ha drivit eller varit med i ett projekt där man arbetat med tjänstedesign som angreppssätt.

Leda för utveckling, 1 dag

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller chef i offentlig verksamhet. Vi tror att du leder eller ska leda en utvecklings- och innovationsprocess, ett utvecklingsteam eller på annat sätt arbetar för att öka innovationsförmågan i er organisation. Bland annat arbetar vi med din roll som ledare i en utvecklingsprocess och du lär dig tillvägagångssätt för att skapa en tillåtande och innovativ kultur och hur du som ledare på bästa sätt kan stötta och möjliggöra för teamet att nå hela vägen.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig till våra kurser och utvecklingsprogram genom kalendariet nedan.

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Emelie Risberg Hellström
    ProjektkoordinatorHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot