Publicerad: 11 oktober 2019

Innovationsguiden

Utveckla er verksamhet med hjälp av tjänstedesign. Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

På Innovationsguidens hemsida finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand.

Innovationsguiden.se  

Kurser och utvecklingsprogram

Innovationsguiden håller kortare kurser i tjänstedesign och verksamhetsutveckling samt längre utvecklingsprogram. Från 2016 till 2018 har över 140 team från nära 100 kommuner, landsting och regioner deltagit i ett utvecklingsprogram, och över 250 offentligt anställda har gått en grundkurs i tjänstedesign.

Innovationsguidens utvecklingsprogram

Programbeskrivning Innovationsguiden utvecklingsprogram

Innovationsguidens utvecklingsprogram sträcker sig över en period på cirka 8-9 månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Ert utvecklingsteam väljer ut och arbetar med en egen identifierad utmaning. Teamet får – genom utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”. De öppna starterna är öppna för alla offentliga verksamheter, inom de tematiska starterna arbetar man med utmaningar inom ett bestämt tema.

Aktuella program

Ansök till Innovationsguidens utvecklingsprogram (feb 2020-okt 2020) Tema: Skolans digitalisering

Grundkurs i tjänstedesign, 2 dagar

Kursbeskrivning Innovationsguidens Grundkurs i tjänstedesign

Vår grundkurs vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign.

Aktuella kurser

22–23 oktober, Anmälan och mer information

20–21 november. Anmälan och mer information

21-22 januari 2020, Anmälan och mer information

11-12 mars 2020, Anmälan och mer information

Utbilda i tjänstedesign, 2 dagar

Kursbeskrivning Innovationsguidens Utbilda i tjänsedesign

I kursen Utbilda i tjänstedesign utbildas du i att hålla och leda kursen ”Grundkurs i tjänstedesign”. På så sätt kan du sprida arbetssättet i din egen organisation och ni kan själva bestämma när och hur ofta kursen ska hållas. För att gå kursen bör du ha gått SKL:s tvådagarskurs ”Grundkurs i tjänstedesign” och/eller ha erfarenhet av att själv ha drivit eller varit med i ett projekt där man arbetat med tjänstedesign som angreppssätt.

Aktuella kurser

27–28 november. Anmälan och mer information

24-25 mars 2020, Anmälan och mer information

Leda för utveckling, 1 dag

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller chef i offentlig verksamhet. Vi tror att du leder eller ska leda en utvecklings- och innovationsprocess, ett utvecklingsteam eller på annat sätt arbetar för att öka innovationsförmågan i er organisation. Bland annat arbetar vi med din roll som ledare i en utvecklingsprocess och du lär dig tillvägagångssätt för att skapa en tillåtande och innovativ kultur och hur du som ledare på bästa sätt kan stötta och möjliggöra för teamet att nå hela vägen.

Aktuella kurser

5 december, Anmälan och mer information

Planera, genomföra och coacha i tjänstedesignprojekt, 2 dagar

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att planera, projektleda eller coacha ett team igenom ett tjänstedesignprojekt. Du bör ha god förkunskap kring vad tjänstedesign är till exempel genom att ha gått Innovationsguidens Grundkurs i tjänstedesign, deltagit i något av våra utvecklingsprogram eller motsvarande. Det är positivt om du även gått vår utbildning Utbilda i tjänstedesign. Kursen vänder sig även till dig som utifrån vill kunna stötta en projektgrupp som coach eller metodstödjare.

Aktuella kurser

24–25 oktober 2019. Anmälan och mer information

21-22 april 2020, Anmälan och mer information

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse om du vill bli kontaktad när vi öppnar anmälan till nya kurser eller program.

Intresseanmälan kommande kurser och program

Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

Sedan hösten 2019 driver SKL, genom Innovationsguiden, ett nätverk för dig som vill sprida och använda tjänstedesign som angreppssätt för att utveckla offentlig sektor. Nätverket vänder sig till alla som är anställda i offentlig sektor och jobbar med tjänstedesign/användardriven innovation, det vill säga inte bara till SKL:s medlemmar. Vi tror att vi är starkare tillsammans.

Information och registrering

Informationsansvarig

  • Emelie Risberg Hellström
    Projektkoordinator

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot