Publicerad: 5 oktober 2018

Innovationsledning

Ledarskapet har en viktig roll i att uppmuntra nya idéer och lösningar i en organisation. Under Innovationledning samlar vi olika perspektiv och verktyg som kan användas för att stärka förmågan att leda för innovation. 

Varför är ledarskapet så viktigt för innovationsförmågan i en organisation?

I filmen utvecklar Leif Denti, forskare inom innovationsledarskap, sina tankar kring ledarskapets betydelse för att skapa rätt förutsättningar för innovationsarbete.

SKL vill stödja och utveckla innovationskraften i medlemmarnas verksamheter genom att höja kunskapen om innovationsarbete och ledarskapets betydelse för att skapa rätt förutsättningar för innovation.

Innovationsledning kan ses som ett paraply under vilket vi samlar olika aspekter som på skilda sätt bidrar till höjd kompetens kring ledarskap och innovation.  

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot