Publicerad: 21 november 2016

Användarkraft

Den som är närmast ett problem har ofta bäst förutsättningar att komma med förslag på lösningar. Användaren kan därför vara en fantastisk resurs vid utformning av välfärdssystemen och utvärderingsverktyg.

Användarna är sällan involverade i den grad de själva önskar, ofta vill man ta ett större ansvar för att få ökad kontroll och livskvalitet.

Se användaren som en möjlighet i utvecklingsarbetet

I filmen berättar Marie Pernebring, projektledare SKL, om betydelsen av att användarna involveras i innovationsarbetet.

Innovationsguiden

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Innovationsguiden

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot