Publicerad: 5 oktober 2018

Användarkraft, innovationsledning

Den som är närmast ett problem har ofta bäst förutsättningar att komma med förslag på lösningar. Användaren kan därför vara en fantastisk resurs vid utformning av välfärdssystemen och utvärderingsverktyg.

Användarna är sällan involverade i den grad de själva önskar, ofta vill man ta ett större ansvar för att få ökad kontroll och livskvalitet.

Se användaren som en möjlighet i utvecklingsarbetet

I filmen berättar Marie Pernebring, projektledare SKL, om betydelsen av att användarna involveras i innovationsarbetet.

Innovationsguiden

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Innovationsguiden

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet är ett initiativ från SKL som samordnas av Svid (Stiftelsen Svensk industridesign) och finansieras av Socialdepartementet. Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

Under 2016/2017 fokuserar Förnyelselabbet på utmaningen nyanlända barn och unga i Sverige.

Förnyelselabbet

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot