Publicerad: 11 april 2017

Medarbetarkraft, innovationsledning

Medarbetarna är de som i praktiken levererar de tjänster som erbjuds befolkningen. De har unik kunskap om vad som fungerar bra respektive mindre bra i organisationen. En kunskap som måste tas tillvara.

För att en verksamhet ska fungera måste medarbetarna ha goda förutsättningar för att leverera väl fungerande tjänster.

Varför är medarbetaren viktig i innovationsarbetet?

I filmen berättar Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna kommun om betydelsen av att kommunerna använder sig av medarbetarnas kompetens och idéer i innovationsarbetet.

Organisationens betydelse för innovation

Det finns olikamodeller för hur medarbetare kan göras mer aktiva i innovationsarbetet. Några av de hinder som ofta nämns är att organisationskulturen inte har ett tillräckligt öppet klimat. Rädsla över att drabbas negativt om du prövar något nytt är ett effektivt sätt att döda alla kreativa utvecklingsidéer. Om organisationen istället belönar kreativitet och accepterar ett visst mått av misslyckande kan medarbetarnas kraft tas tillvara fullt ut.

Rapport: Medarbetarkraft (SKL, 2015)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot